• Biệt thự khu đô thị Tiên Sơn
    Với ưu thế nằm sát Khu công nghiệp Tiên Sơn, Khu đô thị Tiên Sơn được thành lập với mục tiêu từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần người lao động, tạo ra một không gian nghỉ ngơi, tái sản xuất sức lao động sau những ngày làm việc vất vả, góp phần giúp các doanh nghiệp trong khu công nghiệp phát triển ổn định và bền vững.