• Mặt bằng mẫu nhà B1.2 (Biệt thự đơn lập)

  Mặt bằng mẫu nhà B2.1
     Mặt bằng mẫu nhà B3 (Biệt thự song lập)


  Biệt thự song lập Khu đô thị Xuân Phương


  Mặt bằng mẫu nhà C1 (Nhà liền kề)


  Nhà liền kề Khu đô thị Xuân Phương