viglacera-land-ảnh giữa trang
  • Khu đô thị Yên Phong là một phần của dự án Khu công nghiệp – đô thị Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Khu đô thị được dự kiến có quy mô của đô thị loại V, dân số khoảng 1,1 vạn người. Với tổng diện tích 56,24 ha sau khi hoàn thành khu đô thị Yên Phong sẽ tạo ra cho toàn bộ cư dân một không gian sống trong lành và thực sự trở thành nơi nghỉ ngơi lý tưởng cho cư dân sau một ngày lao động miệt mài.
  • [ Xem thêm ]

  • Khu đô thị Yên Phong là một phần của dự án Khu công nghiệp – đô thị Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Khu đô thị được dự kiến có quy mô của đô thị loại V, dân số khoảng 1,1 vạn người. Với tổng diện tích 56,24 ha sau khi hoàn thành khu đô thị Yên Phong sẽ tạo ra cho toàn bộ cư dân một không gian sống trong lành và thực sự trở thành nơi nghỉ ngơi lý tưởng cho cư dân sau một ngày lao động miệt mài.
  • [ Xem thêm ]

  • Video KĐT Đặng Xá