• Khu nhà ở công nhân giai đoạn 1 với quy mô 12.300m2 sàn xây dựng, đáp ứng chỗ ở cho gần 2.000 công nhân, được đưa vào sử dụng, tạo môi trường sống và làm việc ổn định và an toàn cho công nhân và là nền tảng để các doanh nghiệp phát triển hài hòa, bền vững.
  • [ Xem thêm ]