03 /2014/TT-BXD

03 /2014/TT-BXD

Ngày ban hành: 20/02/2014

Quy định chi tiết về cách tính diện tích thông thủy.
TẢI XUỐNG...

71/2010/NĐ-CP

71/2010/NĐ-CP

Ngày ban hành: 23/06/2010

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.
TẢI XUỐNG...

02/NQ-CP

02/NQ-CP

Ngày ban hành: 07/01/2013

Một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.
TẢI XUỐNG...

13/2008/QH12

13/2008/QH12

Ngày ban hành: 03/06/2008

Luật thuế giá trị gia tăng: quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng.
TẢI XUỐNG...

63_2006-QH11

63_2006-QH11

Ngày ban hành: 29/06/2006

Quy định về hoạt động kinh doanh bất động sản.
TẢI XUỐNG...

161_2009_TT-BTC

161_2009_TT-BTC

Ngày ban hành: 19/8/2009

Hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với một số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản.
TẢI XUỐNG...

153_2007_ND-CP

153_2007_ND-CP

Ngày ban hành: 9/1/2008

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.
TẢI XUỐNG
...

  • Trang: [1] 2 3